زن....

"زن" شبیه آینه است ... - اگر "غبار روی دلش"را توانستی برداری ؛ با تو میخندد... به همان اندازه که تو میخندی. باتو میگرید... همانقدر که تو گریه میکنی. با تو "راه هم"می آید.. اندازه ی راهی که رفته ای... _اما..... اما، اگر روزی شکستی اش... شاید،بتوانی تکه هایش را بهم بچسبانی.... اما،این را بدان.. "آینه"روز اول برای تو نخواهد شد...

/ 0 نظر / 76 بازدید