بخونید خیلی قشنگه💟

روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند فضای منزلتان خالی از نقاشی های کودکانه خواهد شد؛


دیگر اثری از شکلک های خندان بر روی دیوارهای خانه،

حک کردن اسامی بر روی پارچه ی دسته ی مبل ها و 

طرح های لرزان انگشتی بر روی شیشه های بخار گرفته ی پنجره های خانه، 

وجود نخواهد داشت.

روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند دیگر اثری از هسته های میوه ها در زیر تخت ها وجود نخواهد داشت.


در آن روز می توانید مدادی را بر روی میز براي يادداشت كردن پیدا کنید و شيريني داخل یخچال باقي خواهد ماند.


روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند می توانید برای خود غذاهای بخارپز به جای ساندویچ هات داگ یا همبرگر درست کنید.


می توانید زیر نور شمع غذا بخورید بدون آنکه نگران دعوای فرزندانتان برای فوت کردن شمع ها باشید.


روزی هنگامی که فرزندانتان بزرگ شوند زندگیتان متفاوت خواهد شد آنها آشیانه تان را ترک خواهند کرد و خانه تان آرام.. ساکت.. خالی و تنها خواهد شد.


در آن زمان است که به جای چشم انتظاری برای فرارسیدن «روزی»؛

دیروزها را مرور خواهید کرد.. 

یعنی در آن روزها دلتنگ امروزتان خواهید شد..

پس امروزتان را با آنها عاشقانه زندگی کنید.

آنها دوست داشتنی ترین موجودات روی زمین هستند 

من عاشقشان هستم ❤💙💛💜💚/ 0 نظر / 144 بازدید