نگرانم...

پستهایی که تو این دو سه روز خوندم

بدجوری نگرانم کرد

میترسم کار احمقانه ای انجام بشه

نمیدونم چکار کنم

اعصابم ریخت بهم و دوباره این پهلو درد لعنتی اود کرد

اصلا واسه چی؟؟؟؟؟

هیچی نمیفهمم!!!!

😭😭😭

/ 0 نظر / 140 بازدید