مهربان تر زندگی کنیم ...!

دعوا کن ولی با کاغذت !


اگر از کسی ناراحتی یک کاغذ بردار و یک مداد 

هر چه خواستی به او بگویی روی کاغذ بنویس.

خواستی داد هم بکشی ،

تنها سایز کلماتت را بزرگ کن نه صدایت را .

آرام که شدی برگرد و کاغذت را نگاه کن ... 

آنوقت خودت قضاوت کن. 

حالا می توانی 

تمام خشمِ نوشته هایت را با پاک‌کُنت پاک کنی، 

دلی هم نشکانده‌ ای 

وجدانت را هم نیازرده ای

خرجش همان مداد و پاک کن بود 

نه بغض و پشیمانی  

آری گاهی می توان از کورۀ خشم پخته تر بیرون آمد.


مهربان تر زندگی کنیم ...!/ 5 نظر / 313 بازدید
ravanban

درود به حسن نگاه تان...

ravanban

درود به حسن نگاه تان...