یه مدتی نیستم ....

دلم باران...

دلم دریا...

دلم لبخند ماهی ها...

دلم اغوای تاکستان به لطف مستی انگور...

دلم بوی خوش بابونه می خواهد.

دلم یک باغ پر نارنج...

دلم آرامش ِتُرد وُ لطیف ِصبح شالیزار...

دلم صبحی...

سلامی...

بوسه ای...

عشقی...

نسیمی...

عطر لبخندی...

نوای دلکش تار و کمانچه،

از مسیری دورتر حتی...

دلم شعری سراسر دوستت دارم،

دلم دشتی پر از آویشن و گل پونه می خواهد.

دلم مهتاب می خواهد که جانم را بپوشاند.

دلم آوازهای سرخوش مستانه می خواهد.

دلم تغییر می خواهد... 

دلم تغییر می خواهد...


 


/ 2 نظر / 111 بازدید
rozane-nevis

هرجا که هستید خوش و خرم باشید