ملت عشق

کائنات وجودی واحد است. همه چیز و همه کس با نخی نامرئی به هم بسته‌اند... مبادا آه کسی را برآوری... مبادا دیگری را، به‌خصوص اگر از تو ضعیف‌تر باشد، بیازاری... فراموش نکن که اندوه آدمی تنها در آن سوی دنیا، ممکن است همه‌ی انسانها را اندوهگین کند.. و شادمانی یک نفر ممکن است همه را شادمان کند...

/ 0 نظر / 94 بازدید