مواظب همدیگه باشیم...

🔴مواظب همدیگه باشیم !!

از یه جایی بــه بعد... دیگه بزرگ نمیشیم؛ پیر میشیم از یه جایی بــه بعد... دیگه خسته نمیشیم؛ می بُرّیم از یه جایی بــه بعد... دیگه تکراری نیستیم؛ زیادی هستیم...!!

پس قدر خودمون، خانواده مون، دوستانمون، زندگیمون و کلا حضور خوشرنگمون رو تو صفحه‌ی دفتر وجود بدونیم...

محبت تجارت پایاپای نیست؛ چرتکه نیندازیم که من چه کردم و تو در مقابل چه کردی! بی شمار محبت کنیم...

حتی اگر به هر دلیلی کفه ترازوی دیگران سبک تر بود

  

/ 0 نظر / 83 بازدید