تمومش کن....

دنبال یه راهی هستم زودتر خلاص بشم

دیگه نای موندن ندارم

خیلی واضح گفت مشکلش منم

این اواخر خیلی جر وبحثمون زیاد شده

سره کوچیکترین حرف شروع می کنه

از اول میکوبه میاد جلو

اخرش هم همه چیز به من ختم میشه

نمیدونم چطوری تمومش کنم

فقط دلم میسوزه واسه کیان

تنها بهونه یا بهتره بگم اون تار مویی که زندگیم بهش بنده فقط و فقط کیانه

هیچ آرزویی ندارم هیچ هدفی ندارم هیچ عامل خوشی ای ندارم

همه چیزم بسته و گره خورده به وجود کیانه

هر کاری می خوام بکنم هر بلایی سره خودم میخوام بیارم

چهره مظلومش میاد جلوی چشمام بیخیال می شم

نمیدونم چیکارکنم بخدانمیدونم

دیگه نمی تونم

کم آوردم

خدایا منو ببخش

ببخش...


/ 1 نظر / 66 بازدید