/ 1 نظر / 114 بازدید
banoyehordibehesht2

تاخدا هست کسی تنها نیست در پس پرده ی اشک من وتو مأمن گرم خداست او همین جاست سال ها منتظرست تا به سویش بدویم از سرشوق تا صدایش بزنیم ازسر عجز و بفهمیم که او مونس واقعی خلوت ماست