تقدیم به مخاطب خاص...


غمگین ترین آدمی که میتونی پیدا بکنی منم


غمگین تر از گذشته با تو بودنم


وقتی که دلتنگی زیاد


دلت فقط اونو میخواد


وقتی هواشو میکنی آروم میگیری


وقتی دلت تنگه براش اونم دلش تنگه برات


وقتی صداشو میشنوی آروم میگیری


وقتی که دلتنگی زیاد


دلت فقط اونو میخواد


وقتی هواشو میکنی آروم میگیری


وقتی دلت تنگه براش اونم دلش تنگه برات


وقتی صداشو میشنوی آروم میگیری


وقتی که دلتنگی زیاد


دلت فقط اونو میخواد


وقتی هواشو میکنی آروم میگیری


وقتی دلت تنگه براش اونم دلش تنگه برات


وقتی صداشو میشنوی آروم میگیری

پ.ن :بخاطر دانلودش امروز بیست دقیقه دیر رسیدم شرکت تاخیر خوردم تو اوتوبان زدم کنار دانلودش کردم بعد اومدم سره کار...

دیوووونه ام میدونم خودم...پ.ن2: چشمام از صبح به گوشیه منتظرم زنگ بزنه

/ 1 نظر / 189 بازدید
mohammadkian

هنوز منتظرم.... صدای زنگ گوشی نیومد