روز362

چه روزی شده امروز...
نمیدونم
چی بگم
/ 2 نظر / 77 بازدید
cheragman

سلام دیدم سرت گرمه گفتم مزاحمت نشم میدونستم هر وقت سرت خلوت بشه خبر میگیری

cheragman

در ضمن چون نمیدونم شرایطت چطوریه زنگ نمیزنم صبر میکنم خودت زنگ بزنی