بدون عنوان!!!!!

🔆نیچه و توصیف خودکشی: تولد هیچ کس دست خودش نیست، اما این خطا را که گاهی به راستی خطاست، میتوان جبران کرد. شر خود را کم کردن بهترین کاریست که میشود کرد و سزاوار زیستن شد!
بالاخره توجیه رو پیدا کردم!

/ 3 نظر / 77 بازدید
tap-large

خیلی حرفا هست که میشه در موردش باهات حرف زد اما اینجا نمیشه اگه خواستی بیا تو تلگرامم یه تجربه هایی دارم بهت بگم