یادداشت آخرین روز...

دلشوره دارم

نگرانم

دل تو دلم نیست

یعنی ممکنه آرزوم برآورده شه؟؟؟؟

اما هنوز آماده نیستم

چنتا کار مونده ک انجام بدم

حالم خیلی بده

خدایاااااااااااا خودت بهتر میدونی

دیگه نمیتونم...

دارم غرق میشم

نفس نمیتونم بکشم

دارم دق میکنم

تاب و تحمل این همه درد رو ندارم

به خودت قسم کم آوردم

تمومش کن دیگه نمیخوام بسته

بسته دیگه بسته

/ 0 نظر / 2 بازدید