نمیدونم چرا؟؟!!!!

نمیدونم چرا دلم یهویی گرفت...
دلم یه چیزی میخواد
نمیدونم بگم یا نه
بزارم همون تو دلم بمونه
دوباره بهم ریختم....
البته خیلی هم مهم نیست
روز خیلی خوبی بود برام....
امروز رو دوسش دارم و فراموشش نمیکنم

پ .ن :
یه مواقعی هست با حال نیمه خوشی که من دارم😁
یکی دیگه خیلی خوشه😍
لزومی نداره دردهای من😩 ، لبخند خوشی رو روی لب یکی دیگه بخشکونه بهتره بعضی وقتها دردی رو به خاطر لبخند یکی دیگه به جون بخریم 💓💞💟
بالاخره یه روزی جوابش رو میبینیم😜


به امید روزی ک خوشی باشه و فقط خوشی🌈
/ 1 نظر / 90 بازدید