پایان...

نمیدونم چی شده

انگار طرد شدم از همه چیز

و همه کس

حس خوبی ندارم به این اوضاع

انکار کنار گذاشتن منو

هر چی میخوام نزدیک شم برعکس دارم دور میشم

خیلی برام سخته

چون فقط اینجا میتونم حرف بزنم

اما فکر کنم باید یه مدت نباشم....

چون توقعم نسبت به رفتار بعضی ها خیلی بالاست

گویی من مثل همون دستمال کاغذی هستم که فکر کنم

همه داستانشو میدونن😩در پناه حق

/ 0 نظر / 125 بازدید