دوباره و ..

سلام
من اومدم شاید خیلی دیر باشه
ولی اومدم
اومدم که حرفامو بزنم
یکی باشه که حرفامو بشنوه
فقط بشنوه
چون انتظاری ندارم کسی باشه که جوابمم بده..
دلتنگ خیلی روزهای قبل شدم
امروز پاکت سیگار جدید رو باز کردم گفتم یه نخ می کشم میزارم کنار
الان که دارم این مطلب رو مینویسم
نیمی از پاکت سیگار خالی شده...!!!


اینه حکایت این روزهای من اگر اینجا میایی و میمونی و میخونی و بعد میری و هیچ چیزی هم نمیگی
البته شاید هم این احساسم هم اشتباه میگه
چن روز پیش نتونستم تحمل کنم و شمارتو گرفتم
چیزی جز استرس و بوق های پشت هم دیگه چیزی نبود...

اینه حکایت این روزهای من...
/ 0 نظر / 78 بازدید