از امروز دوباره سیگار رو شروع کردم 5نخ تا الان

خیلی،اعصابم خورده

دیشب تو امام علی نزدیک بود خیلی بد تصادف کنم

اصلا تو حال خودم نبودم

صدای ضبط زیاد ...

یهو دست موتوری رو دیدم ک نمیدونم چی میگفت

ولی غیر از فحش چیزی نبوده....

/ 0 نظر / 2 بازدید