یه روز بد..

سرم ب شدت درد میکنه

چشمام باز نمیشه 

بطور رانندگی کردم صبح اومدم سره کار

میخواستم مرخصی بگیرم بمونم امروز خونه ولی فکر و خیال داغونم میکرد و بیشتر اعصابم خورد میشد به همین دلیل اومدم شرکت

ولی الان تک و تنها تو اتاق...

سردرد امانمو بریده...

ولی بازم میگم خدا رو شکر...

 

 

دیشب به قدری فکرم مشغول بود یه مسیر رو اشتباه رفتم تو اتوبان کلی رفتم تا تونستم از یه راه فرعی برگردم، مسیر بیست دقیقه ای رو یکی دو ساعت طول کشید نمیدونم چه حکمتی تو این قضیه بود انگار قرار نبود زود برسم خونه ...

دیشب بدجوری دلم شکست...

/ 0 نظر / 2 بازدید