آخره خطـ ـ ـ ـ ـ

تصمیم به جداییمون قطعی شده

دنبال موقعیتش هستیم خانواده هارو در جریان بذاریم

به آخر خط رسیدیم

هیچ چیزی که بتونه این رابطه رو نگه داره دیگه وجود نداره

حرمت بینمون شکسته شده ...

دیگه هیچ بهونه واسه کنار هم موندن نیست

این زندگی الان به تار مویی بنده

که هر لحظه ممکنه پاره شه

از اول صبح بحث و دعواس تا آخره شب...

تو اون خونه دیگه دارم خفه می شم

نمیتونم دیگه این وضعیت رو تحمل کنم...

/ 0 نظر / 2 بازدید