پرررررررووووووووو!!!!!

"هر از گاهي براي آنان كه دوستشان داري، 

نشانه اى بفرست تا 

به يادشان آوري كه 

هنوز برايت عزيزند"...!!!

بی شمارند آنهایی که....

نامشان "آدم" است

ادعایشان "آدمیت"

کلامشان"انسانیت"

من دنبال کسی میگردم که...

نه "انسان" باشد

نه "دوست"

نه" رفیق صمیمی" 

تنها "صاف"باشد و"صادق" 

پشت سایه اش

" خنجری "نباشد

همان باشد که"سایه اش"می گوید

"صاف و یکرنگ"/ 0 نظر / 158 بازدید