کامنت زیبای یه دوست....


کامنت زیبای یکی از رفقاست که ارادت خاصی به ایشون دارم هر بار میخونم برام تازگی داره و یه چیز جدید متوجه میشم اینجا هم نوشتمش که بقیه هم استفاده کنند ، خیلی کم هستند این دوستان و شاید بهتره بگم نایاب . این متن هزار تا لایک داره....


یک چیز اساسی را بیاموز.

به هر کاری که دوست داشتی و عاشق انجام دادنش بودی ، دست بزن و هرگز طالب قدر شناسی و پذیرش دیگران نباش ، که این گدایی است .چرا باید آرزومند تمجید و تحسین دیگران باشی ؟ چرا بایدچشم انتظار پذیرش از سوی دیگران باشی؟ به عمق وجودت نظر کن .چه بسا تو به آنچه میکنی علاقه ای نداری ، چه بسا از این میترسی که در مسیر اشتباه افتاده باشی و بنابراین پذیرش از جانب دیگران در تو این احساس را به وجود میاورد که مسیر درستی را انتخاب کرده ای . قدر شناسی و تمجید از سوی دیگران باعث میشود احساس کنی که داری به سوی هدف صحیحی پیش میروی .

روزتون عالی

/ 1 نظر / 83 بازدید
cheragman

خدا این رفقای خوب واستون نگه داره و تعدادشون رو هم زیاد مهندس