نمیدونم چی شده...

نمیدونم چه تأثیری این ماه رمضون رو رفتار آدم ها داشته!!!!!

تو ماه رمضون یه رفتاری باهام داشتن

الان که دیگه هیچ

جواب سلام آدمم نمیدن

نمیدونم ملاحظم میکردن تو اون ماه

چه اتفاقی افتاده این ماه اصلا سراغی هم ازم نگرفتن...

شاید

شاید...

ااحتمالا همون قضیه دستمال کاغذی اتفاق افتاده...


خدا همه رو سلامت و شاد نگه داره

منم که هیچی

چشم دوختیم به آینده....

آینده ای خاکستری که آبستن حوادث خوب و بدی هست...


/ 0 نظر / 80 بازدید